top of page

ד״ר גולד פרסם עשרות מאמרים בכתבי עת בינלאומיים וכן פרקים בספרים מקצועיים בתחום הפסיכיאטריה, הפסיכיאטריה המשפטית, הפילוסופיה של הרפואה והפסיכיאטריה, והאתיקה הרפואית.

כמו כן, הוא פרסם שלושה ספרים, שעוסקים בהיבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים של ספרות התנ״ך וספרות ההלכה.

מאמרים מפרי עטו של ד״ר גולד מתפרסמים בעיתונים ״הארץ״

ו״מקור ראשון״. 

bottom of page